Home » Related » surat permohonan

surat permohonan

WRITTEN ON April 21, 2014 - 12:09 pm
Reviewed by jakos | Rating: 4.5
surat permohonan 99out of 100 based on 101 ratings. 1 user reviews.

Jawatan Kosong LPNM – Setiausaha Pejawbat April 2012

Written on April 22, 2012 – 7:33 pm |

…tuk memohon jawatan seperti di atas, borang permohonan dan syarat-syarat lantikan boleh dimuat turun melalui laman web LPNM http://www.mpib.gov.my Sila tulis nama jawatan yang dipohon pada bahagian atas di sebelah kiri sampul surat. Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam , Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan masing-masing beserta salinan Rekod Perkhidm…

Kerja Kosong Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Mei 2011

Written on May 15, 2011 – 9:46 am |

n yang diiktiraf setaraf denganya oleh kerajaan;dan Boleh bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan. (Gaji Permulaan ialah pada Gred N1:P1T2) Fungsi Bidang Tugas Bertanggungjawab dalam mengedar surat-surat kepada pengawai-pengawai, membuat tugas fotostat, menyusun, menjilid dokumen-dokumen yang di fotostat, mengangkat barang-barang / alat-alat bekalan daripada stor dan sebagainya serta mengemas dan menyusun atur bi…

Jawatan Kosong Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi May 2011

Written on May 12, 2011 – 7:53 pm |

ang diiktiraf setaraf denganya oleh kerajaan;dan 4. Boleh bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan. (Gaji Permulaan ialah pada Gred N1:P1T2) 5. Fungsi Bidang Tugas Bertanggungjawab dalam mengedar surat-surat kepada pengawai-pengawai, membuat tugas fotostat, menyusun, menjilid dokumen-dokumen yang di fotostat, mengangkat barang-barang / alat-alat bekalan daripada stor dan sebagainya serta mengemas dan menyusun atur bi…

Jawatan Kosong Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar (KWPKB) Jun 2012

Written on June 6, 2012 – 10:28 am |

…ada Seksyen Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Kesejahteraan Bandar, Aras 3, Blok 2, Menara Seri Wilayah, Presint 2, 62100 Putrajaya dengan datang sendiri atau melalui pos dengan menyertakan sampul surat berukuran 32cm x 22cm yang beralamat sendiri dan bersetem RM1.50; Permohonan hendaklah disertakan dengan sekeping gambar berukuran pasport terbaru. Permohonan daripada pegawai- pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perk…

Jawatan Kosong LPNM Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia Oktober 2011

Written on October 9, 2011 – 9:39 am |

…tuk memohon jawatan seperti di atas, borang permohonan dan syarat-syarat lantikan boleh dimuat turun melalui laman web LPNM http://www.mpib.gov.my Sila tulis nama jawatan yang dipohon pada bahagian atas di sebelah kiri sampul surat. Sila gunakan borang dengan menyertakan salinan sijil secara berasingan sekiranya memohon lebih dari satu jawatan. Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam , Badan Berkanun ata…

Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Subang Jaya Februari 2012

Written on February 12, 2012 – 8:51 am |

…an yang lengkap diisi hendaklah dihantar beserta dengan:- Salinan Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran. Salinan Sijil-Sijil Persekolahan yang telah disahkan dari salinan asal. Salinan Kelulusan Akademik (sila lampirkan bersama surat pengesahan pengiktirafan kelayakan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi sijil / diploma / ijazah dari IPTS dan luar negara (jika yang berkenaan). Transkrip keputusan peperiksaan semua semesta – (jika yang berk…

Jawatan Kosong Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) April 2012

Written on April 22, 2012 – 7:36 pm |

…, Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan. Borang permohonan juga boleh didapati dengan mencetaknya dari laman web rasmi KUIS iaitu www.kuis.edu.my Sila catatkan nama jawatan di bahagian atas sebelah kiri sampul surat permohonan. Permohonan hendaklah dikemukakan bersama salinan sijil berikut:- a. Sijil Kelahiran yang telah disahkan; b. Kad Pengenalan yang telah disahkan; c. Ijazah Sarjana Muda/Diploma yang telah disahkan; d. Transk…

  • Search for:
  • Join Our Facebook Community

    join jawatan kosong kini facenook page
  • Archives

  • Top career_jobs blogs

Go to TOP