Home » Related » kerja-kosong-suruhanjaya-pengangkutan-awam-darat

kerja kosong suruhanjaya pengangkutan awam darat

WRITTEN ON September 17, 2014 - 1:27 am
Reviewed by jakos | Rating: 4.5
kerja-kosong-suruhanjaya-pengangkutan-awam-darat 99out of 100 based on 101 ratings. 1 user reviews.

Jawatan Kosong Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Kedah Mei 2012

Written on May 6, 2012 – 5:43 pm |

Jawatan Kosong SpaKedah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Negeri Kedah telah diluluskan penubuhannya oleh Majlis Undangan Negeri Kedah (Legislative Assembly) pada 24 Ogos 1959 di bawah ‘State Public Service Commission Enactment 1959’ atau Enakmen Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Tahun 1959. Enakmen tersebut telah mendapat perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah pada 20 Oktober 1959 dan seterusnya diwartakan pada 29 Oktober 1959. Su…

Jawatan Kosong Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) April 2013

Written on April 4, 2013 – 7:22 am |

Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat – SPAD or The Land Public Transport Commission was officially established on 3 June 2010 following the passing of the Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat Act 2010 by Parliament in May 2010. SPAD gained its full powers on 31 January 2011 with the gazetting of the Land Public Transport Act 2010.SPAD, which comes directly under the purview of the Prime Minister, brings the functions of drawing up policies,…

Jawatan Kosong Permodalan Negeri Selangor Berhad (PNSB) Julai 2011

Written on July 9, 2011 – 8:05 am |

…ha memperluaskan operasi perniagaan, PNSB mementingkan tenaga kerja sebagai sebahagian tulang belakang untuk mencapai misi dan visinya. 1. KETUA PEGAWAI KESELAMATAN 2. PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN 3. ARKITEK 4. JURUTERA AWAM 5. JURU UKUR 6. JURUKUR BAHAN 7. JURUTERA PERLOMBONGAN 8. EKSEKUTIF AUDIT DALAMAN NAMA JAWATAN : KETUA PEGAWAI KESELAMATAN SKOP KERJA : 1. Membuat rondaan atas tanah-tanah milik PNSB yang belum dibangunkan bag…

Jawatan Kosong Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Selangor Jun 2012

Written on June 2, 2012 – 10:29 am |

Jawatan Kosong SPN Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Selangor (SPN Selangor) telah ditubuhkan pada tahun 1960 mengikut Bab 10 Fasal 97(9) Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959. Sebagai Pihak Berkuasa Tatatertib, Suruhanjaya mempunyai bidang kuasa untuk menimbang dan memutuskan kes pelanggaran tatatertib dengan tujuan dikenakan hukuman turun pangkat atau buang kerja. Walau bagaimana pun, Suruhanjaya boleh menjatuhkan hukuman yang lebih ri…

Jawatan Kosong Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) Ogos 2012

Written on August 12, 2012 – 5:03 pm |

Jawatan Kosong SPAD closing date :12 Ogos 2012 The Land Public Transport Commission (SPAD) was officially established on 3 June 2010 following the passing of the Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat Act 2010 by Parliament in May 2010. SPAD gained its full powers on 31 January 2011 with the gazetting of the Land Public Transport Act 2010. SPAD, which comes directly under the purview of the Prime Minister, brings the functions of drawing up policie…

Jawatan Kosong Lembaga Tabung Haji Julai Ogos 2011

Written on July 20, 2011 – 7:03 pm |

…tugas-tugas kesetiausahaan korporat serta bertanggungjawab memastikan pematuhan statutori portfolio TH dan anak-anak syarikat TH. Mengendalikan mesyuarat Lembaga Pengarah dan mesyuarat Jawatankuasa-Jawatankuasa, menjalankan kerja-kerja pelaksanaan keputusan-keputusan yang diputuskan oleh Lembaga Pengarah. Memantau strategi, polisi, prosedur dan pelan tadbir urus TH dan anak-anak syarikat TH. Requirements: Mempunyai Ijazah Sarjana Muda Undan…

Kerja Kosong Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) Terkini April

Written on April 12, 2014 – 6:00 am |

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) was founded on the 31st of August 1957 which happens to be the same day as the historic Independence Day of Malay Peninsular during the reign of the British, the administration of the Federated Malay States was handled by the British. The declaration of Independence on the 31st of August 1957 itself has initiated a new supreme and independent order and leadership in the Federation of Malay Peninsular. Official…

  • Search for:
  • Join Our Facebook Community

    join jawatan kosong kini facenook page
  • Archives

  • Top career_jobs blogs

Go to TOP