Home » Education » Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) – Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 2012

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) – Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 2012

Date: 24 Apr 2012 | Education
Reviewed by jakos Rating: 4.5
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) – Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian 2012 99out of 100 based on 100 ratings. 1 user reviews.
FacebookEmailShare

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (PISMP)
BAGI LULUSAN SIJIL MENENGAH AGAMA(SMA) ATAU SIJIL MENENGAH UGAMA(SMU)
AMBILAN KHAS JUN 2012

Kementerian Pelajaran Malaysia mempelawa calon SMA atau SMU yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti Program seperti berikut

1 KETERANGAN PROGRAM

Nama Program : Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
Pilihan Ijazah : Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Mod Kursus : Sepenuh Masa

2 STRUKTUR PROGRAM
2.1 Program Persediaan (Lapan Belas(18) Bulan/Tiga(3) Semester)
2.2 Program Ijazah (Empat (4) Tahun/Lapan(8) Semester)

3 SYARAT DAN KELAYAKAN ASAS
3.1 Warganegara Malaysia.
3.2 Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2012 iaitu lahir pada atau selepas 30 Jun 1992.
3.3 Calon hendaklah sihat fizikal dan mental.
3.4 Calon hendaklah aktif dalam kegiatan kokurikulum.
3.5 Mempunyai kelayakan akademik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan memiliki sekurangt-kurangnya kepujian Bahasa Melayu serta lulus Bahasa Inggeris.

4 SYARAT TAMBAHAN
4.1 Lulusan Sijil Menengah Agama (SMA) atau Sijil Menengah Ugama (SMU)
4.1.1 Calon lulusan Sijil Menengah Agama (SMA) atau Sijil Menengah Ugama SMU) perlu memiliki sekurang-kurangnya tiga (3) kepujian (JAYYID) di peringkat SMA atau SMU.

5. PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKAN
5.1 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
5.1.1 Program ini dikhususkan untuk melatih bakal guru di Institut Pendidikan Guru (IPG) yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi keperluan di sekolah rendah.
5.1.2 Sebagai prasyarat, calon dikehendaki mengikuti Kursus Persediaan selama lapan belas(18) bulan/tiga(3) semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
5.1.3 Calon mesti LULUS Kursus Persediaan sebelum ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan selama empat(4) tahun/lapan(8) semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
5.1.4 Dalam tempoh Kursus Persediaan, calon perlu mengikuti Kursus Khas dan mesti LULUS dalam tiga (3) mata pelajaran berikut:
i – Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah;
ii – Sejarah; dan
iii – Pendidikan Syariah Islamiah.

6. CARA MEMOHON
6.1 Permohonan hanya boleh dibuat secara atas talian (online) dengan melayari laman sesawang Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat : http://www.moe.gov.my mulai 23 April 2012.
6.2 Permohonan atas talian boleh dibuat dengan menggunakan Nombor Pengenalan Individu (PIN) yang boleh dibeli di Bank Simpanan Nasional di seluruh negara dengan bayaran RM 6.00 (Ringgit Malaysia Enam sahaja) melalui saluran kaunter, mesin ATM, Perbankan Internet dan Perbankan Sistem Maklumat Ringkas (SMS Banking) mulai 23 April 2012. Pembelian nombor PIN melalui saluran mesin ATM, Perbankan Internet dan Perbankan Sistem Maklumat Ringkas (SMS Banking) adalah bagi pemohon yang mempunyai akaun dengan Bank Simpanan Nasional.
6.3 Pemohon dinasihatkan melayari laman sesawang : http://www.moe.gov.my bagi mendapatkan maklumat iklan, bidang pengkhususan dan gred minimum serta kalendar aktiviti sebelum membuat permohonan.
6.4 Calon dibenarkan mengemukakan SATU permohonan sahaja.
6.5 Calon boleh menggunakan nombor PIN yang sama untuk membuat pindaan butiran kepada permohonan yang telah dihantar. Permohonan boleh dikemaskini pada bila-bila masa sahaja dan hendaklah dihantar sebelum tarikh tutup permohonan. Permohonan yang berjaya dihantar akan menerima nombor rujukan sebagai pengesahan.
6.6 Maklumat yang tidak benar dan tidak lengkap boleh mengakibatkan permohonan ditolak.

7. TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 02 MEI 2012 (RABU/11:59 MALAM)

Maklumat lanjut, sila :

 

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Tarikh Tutup Permohonan : 2 Mei 2012

More Jobs Available :

Join Our Facebook Community

NOTE: HOW TO APPLY POSITION OFFERED

Advertisements and any job vacancies displayed on this blog has nothing to do with us. We only convey information about this ads from the original job offer. Maybe no advertising and information office we show in this blog about exactly. We not be responsible on any problems that occur through advertisements offered and displayed on this blog.

Thus, any application, questions, confusion and any problems you may have regarding the position you are interested, please inquire directly to the department, ministry or company that advertises the vacancy, either by email, websites, phone numbers, etc. provided by them.

To visitor who wish to apply for available positions please click the link provided in the ads and please follow the instructions given to know how the means to leave any comments how to apply. Do not disclose your personal information to public. We not be liable for all personal information that disclosed.

You can help your friend or the other by share this Jawatan or Job Vacancy by facebook , twitter or other your social media.

Best Regards

FacebookEmailShare
  • Search for:
  • Join Our Facebook Community

    join jawatan kosong kini facenook page
  • Archives

  • Top career_jobs blogs

Go to TOP